Okná sú určené do:

P.č.          Šírka v mm          Výška v mm           Typ*                           Ks

Vnútorné parapety

Iná žalúzia

Demontáž

Montáž

Vonkajšie parapety parapety

Sieťky proti hmyzu

Likvidácia odpadu

Murárske vysprávky

Poznámka:

Číselný typ okna zadajte podľa
 tabulky v ľavo (1-41)